Historie Domova Laguna Psáry

Ústav sociální péče Psáry zahájil provoz 5. ledna 1962 a poskytoval původně jen celoroční služby 40 dětem s mentální retardací do věku 12 let. Od ledna 1970 bylo změněno původní určení ústavu a ústav mohl postupně poskytovat služby i mládeži s mentálním postižením do 26 let. To ale na úkor prostorových podmínek. Jednak řada dětí dorostla do věku dospělosti – potřebovaly více místa – a jednak jsme v roce 1992 využili zákonné možnosti a na základě spolupráce s bývalým Školským úřadem Praha-západ jsme otevřeli přímo v budově ústavu pomocnou školu jako samostatný ekonomický a právní subjekt. Tím vznikla potřeba dalších místností – nejprve pro jednu třídu, později dvě a v současné době tři třídy pomocné školy. Ústav se takto rozhodl i za cenu zhoršení podmínek pro bydlení v ústavu. Jistě správně upřednostnil možnost vzdělávat všechny děti, jejichž rozumové schopnosti odpovídaly požadavkům Vzdělávacího programu pomocné školy. V současné době navštěvuje Základní školu speciální Psáry, kam chodí i děti z regionu, 19 žáků. Škola má také již několik prvních absolventů.

Kvůli stále se zhoršujícím podmínkám pro bydlení, kdy ložnice byly přeplněné a bez jakéhokoliv soukromí, se začalo hledat řešení. Poslední projekt, který řešil tuto situaci jako přístavbu k původnímu zařízení v roce 1997, ztroskotal na úsporných opatřeních tehdejší vlády. Projekt se opakovaně odkládal. Posléze se nabídla možnost převzít pro tyto účely opuštěný objekt kasáren v sousedství ústavu.

Nákladem 150 milionů byl objekt kasáren dostavěn a zrekonstruován. Do nového areálu se domov i se svými klienty přestěhoval v roce 2005. V roce 2006 – 2007 proběhla rekonstrukce původního objektu, ve kterém se v průběhu posledních 40 let prováděly jen nejnutnější úpravy. Po úspěšné rekonstrukci obou areálů Domova Laguna mohl vzniknout nový typ služby – péče o mentálně postižené děti společně s jejich rodiči, kteří se především ze zdravotních důvodů již nemohou o ně sami starat.

Jsme velice rádi, že zde vzniklo moderní zařízení na evropské úrovni, které zásadně zlepší životní podmínky klientů i pracovní podmínky všem, kteří o ně pečují. Zařízení by se mělo stát integračním prostorem mezi obcí a domovem.

Od roku 2003 je naším zřizovatelem Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.

Přihlášení

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Přidat do kalendáře

Domov Laguna Psáry
poskytovatel sociálních služeb

Jílovská 138. 252 44 Psáry


Created by Lukáš Málek

Copyright © 2015 - 2016 BravoTrade.cz
All Rights Reserved.