Projekt „Centrum integrace“

Projekt Centrum integrace při Domově Laguna Psáry
Domov Laguna Psáry poskytuje sociální služby od roku 1962 na odborné úrovni odpovídající současným požadavkům. Nabízíme pro klienty službu v denním a týdenním stacionáři a pobytovou službu jednak pro osoby se zdravotním postižením a jednak pro rodiče-seniory a jejich děti s mentálním postižením. Všechny sociální služby poskytujeme v novém moderním prostředí.

Klademe velký důraz na samostatnost klientů, podporujeme jejich volný pohyb v obci a okolí a všude tam, kde se cítí bezpečně a pro ně složité situace dovedou samostatně zvládnout. Pro všechny, kteří jsou individuálně připraveni, se snažíme zajistit uplatnění na volném pracovním trhu. Již od roku 1993 bydlí 8 klientů našeho domova prakticky samostatně ve dvou bytových jednotkách, které jsou součástí areálu Domova, dříve sloužily k ubytování zaměstnanců.

První klient se uplatnil na volném trhu práce již v roce 1982, v současné době je to osm klientů. Pracují v obci Psáry, Jílové a Vestec. Tito a další klienti mají všechny předpoklady k tomu, že by byli schopni žít zcela samostatně mimo Domov, pouze s částečným dohledem. U všech bychom dosáhli vyššího stupně integrace – nabídli bychom jim větší možnost v začlenění do majoritní společnosti. K završení jejich integrace je nutné jim poskytnout možnost bydlení mimo areál Domova Laguna.

Dalších 15-20 klientů Domova Laguna Psáry vykonává již řadu let různé pomocné práce v areálu zařízení. V průběhu doby se u nich rozvinuly základní sociální a pracovní dovednosti a bylo by vhodné, aby mohli pracovat v chráněné dílně. Tento způsob zaměstnání je pro řadu osob se speciálními potřebami určitým vyvrcholením jejich snažení. Pracovní začlenění je rovněž posunulo v jejich integračních snahách o stupeň výše. V regionu se nenachází ani jedna organizace, která by službu chráněného bydlení a chráněné dílny nabízela. Absence tohoto typu zařízení způsobuje, že osoby s vyšším potencionálem samostatnosti nemají možnost tento potenciál dále rozvíjet a jsou zcela zbytečně izolovány od vnějšího prostředí. Centrum integrace při Domově Laguna Psáry, které bude poskytovat služby chráněného bydlení a možnosti pracovat v chráněné dílně, chce tento problém řešit.

Každý člověk touží během svého života se postupně osamostatnit, odejít od rodičů a žít svůj samostatný život. Lidé s postižením mají svojí pozici složitější v tom, že většinou potřebují alespoň částečnou míru podpory k tomu, aby mohli tohoto cíle dosáhnout. Větší míra podpory než je třeba jim neumožňuje se postupně osamostatnit. Neustále se spoléhají na někoho vedle sebe, kdo jim pomůže, poradí při řešení každodenních problémů. Chráněné bydlení s chráněnou dílnou by je měly vystavit všem úskalím života a podpora by měla přijít při řešení opravdu složitějších problémů. Chceme vytvořit podmínky pro normální život klientů – „někam patříme“, „aktivizujeme se“, „někde pracujeme“.

Základní cíl projektu vidíme v tom, že si klienti při svém osamostatňování a hledání svého místa v životě budou postupně uvědomovat zodpovědnost za sebe samého, budou žít svůj život důstojně a plnohodnotně. Jako nejvhodnější místo pro realizaci projektu jsme si vybrali objekt, který byl před lety budován jako Dům služeb obce Psáry v centru obce Psáry. Tento objekt je nyní již v majetku Středočeského kraje a byl předán do užívání Domova Laguna Psáry.

Proč jsme si vybrali právě tento objekt?

1. Dostupnost objektu a jeho vzdálenost od Domova Laguna.
2. Vhodnost umístění objektu z hlediska komerčního využití – v centru obce..
3. Minimální náklady na provoz (dostupnost pro všechny zaměstnace bez nutnosti dopravy, snadná návaznost na Domov Laguna – řízení, snadné poskytnutí pomoci klientům apod. ).

V budově bude v přízemí vybudovaná provozovna pekárny, prodejna pečiva s možností občerstvení. Současná garáž bude přestavěna na multifunkční prostor, jehož využití bude řešeno ve spolupráci s obcí. Ve dvou nadzemních podlažních vznikne chráněné bydlení pro 8 klientů, kteří zde budou mít možnost žít v jedno a dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Společný bude velký obývací prostor s kuchyní.

Celý projekt je financován z fondů EU - ROP NUTS II Střední Čechy. Celkové výdaje projektu činí 12 958 tis. Kč. Předpokládáme, že realizace projektu bude zahájen a v nejbližší době a ukončena v květnu 2011.

Jakub Adámek
ředitel Domova Laguna Psáry

 

Přihlášení

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Přidat do kalendáře

Domov Laguna Psáry
poskytovatel sociálních služeb

Jílovská 138. 252 44 Psáry


Created by Lukáš Málek

Copyright © 2015 - 2016 BravoTrade.cz
All Rights Reserved.